شناسه : 1044
چهارشنبه 6 دى 1396 ساعت 09:24 2017-12-27 09:24:38
 با نظر نمایندگان مجلس دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود ومیامی و ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان بعنوان ناظر در شورای عالی معادن انتخاب شدند.
با نظر نمایندگان مجلس دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود ومیامی و ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان بعنوان ناظر در شورای عالی معادن انتخاب شدند.

اضافه کردن دیدگاه جدید