شناسه : 1015
سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت 13:42 2017-11-28 13:42:40
 دكتر حسينى شاهرودى با اهالی روستای قلعه حاجی دیدار و گفتگو کرد.
دكتر حسينى شاهرودى با اهالی روستای قلعه حاجی دیدار و گفتگو کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید