شناسه : 1004
يكشنبه 21 آبان 1396 ساعت 20:34 2017-11-12 20:34:05
دردیدار مهندس احمدی شهردارشاهرود با دکترحسینی شاهرودی، نماینده مردم شهرستان های شاهرودومیامی درخصوص طرح ها و برنامه های شهرداری همفکری شد.
دردیدار مهندس احمدی شهردارشاهرود با دکترحسینی شاهرودی، نماینده مردم شهرستان های شاهرودومیامی درخصوص طرح ها و برنامه های شهرداری همفکری شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید