عکس

بازدید

بازدید دکترحسینی شاهرودی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

بازدید دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

دیدار

نشست دکترحسینی شاهرودی با دکتر کرباسیان وزیراقتصاد

نشست دکترحسینی شاهرودی باتفاق فرماندار و شهردار شاهرود و رئیس شرکت زغالسنگ البرزشرقی با دکتر کرباسیان وزیراقتصاد در خصوص پیگیری پروژه های دو شهرستان ومشکلات این شرکت

در دیداربا نماینده مردم شاهرود مدیرعامل صندوق بیمه روستایی در مجلس مطرح شد

بیمه اجتماعی یکی از راه های ایجاد جذابیت برای روستاها است.

دکتر سیدحسن حسینی شاهرودی، نماینده مردم شریف شاهرود و میامی با حضور در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق دیدار و گفت و...

گزارش تصویری|

دیدار صمیمانه دهیاران شهرستان شاهرود با دکترحسینی شاهرودی در محل خانه ملت

گزارش تصویری| دیدار صمیمانه دهیاران شهرستان شاهرود با دکترحسینی شاهرودی در محل خانه ملت

باحضور دکترحسینی شاهرودی

جلسه کارگروه گمرک و بررسی طرح های اقتصادی در محل خانه ملت

جلسه کارگروه گمرک و بررسی طرح های اقتصادی با حضور دکترحسینی شاهرودی، فرماندار محترم و امام جمعه معزز شاهرود در خانه ملت برگزار شد.

با حضور دکتر حسینی شاهرود

نشست نمایندگان شرکت سرمایه_گذاری خارجی جهت سرمایه گذاری در شرق استان

نشست نمایندگان شرکت سرمایه_گذاری_خارجی با دکترحسینی_شاهرودی جهت سرمایه گذاری در شرق استان

با حضور دکتر حسینی شاهرود

دیدار با مدیرعامل شرکت توربوژنراتور درخصوص رفع مشکلات این شرکت

نشست دکترحسینی شاهرودی با حضور رئیس اداره صنعت معدن و تجارت با مدیرعامل شرکت توربوژنراتور درخصوص رفع مشکلات این شرکت در خانه ملت برگزار شد.

باحضور اقشار مختلف مردم؛

حضورنماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی باتفاق دکتر چاوشی در آیین سیاسی عبادی نمازجمعه

حضورنماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی باتفاق دکتر چاوشی استاندار محترم در آیین سیاسی عبادی نماز_جمعه

بازدید

بازدید دکترحسینی شاهرودی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

بازدید دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

بازدید

بازدید دکترحسینی شاهرودی بهمراه استاندار محترم از پروژه ساختمان مرکز خیریه آمنه شاهرود

بازدید دکترحسینی شاهرودی بهمراه استاندار محترم و مدیرکل بهزیستی از پروژه ساختمان مرکز خیریه آمنه شاهرود

در پی طرح مباحث تفرقه آمیز مبنی بر انتقال اداره کل راه ازشهرستان شاهرود به سمنان

نطق در دستور دکترحسینی شاهرودی، نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی

صفحات