عکس

بازدید

بازدید دکترحسینی شاهرودی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

بازدید دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

گزارش تصویری:

دیدار صمیمانه دکترحسینی شاهرودی با انجمن موثرین منطقه طرود

دیدار صمیمانه دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی با انجمن موثرین منطقه طرود و سرکویر در خصوص اقدامات انجام_شده و بررسی راهکارهای توسعه این منط...

گزارش تصویری:

دیدار دکترحسینی شاهرودی با وزیرصنعت معدن

دیدار دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی با دکتر رحمانی وزیرصنعت معدن و تجارت و اخذ دستورات لازم برای چند پروژه اشتغالزای صنعتی و معدنی جهت تو...

گزارش تصویری:

جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور دکترحسینی شاهرودی و وزیر صنعت معدن

جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور دکترحسینی شاهرودی و وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راهکارهای رونق تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور برگزار شد.

گزارش تصویری:

دیداردکتر حسینی شاهرودی با مدیرعامل و معاونین شرکت ذغالسنگ البرزشرقی

دیدار مدیرعامل و معاونین شرکت ذغالسنگ البرزشرقی با نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی و ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این شرکت و افزایش تولید و اشتغال

گزارش تصویری:

دیدار دکترحسینی شاهرودی با رئیس اداره گاز شاهرود

در دیدار دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی با مهندس یحیی زاده رئیس اداره گاز شاهرود وضعیت پروژه های گازرسانی نگارمن و امیریه بررسی و از تلاش های ایشان و...

گزارش تصویری:

جلسه دکترحسینی شاهرودی با مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیادمسکن

جلسه دکترحسینی شاهرودی با مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور درخصوص پیگیری رفع مشکل رانش زمین در منطقه کالپوش

صفحات