عکس

گزارش تصویری

تصاویر دیدارها و بازدیدهای نوروزی دکتر حسینی شاهرودی

گزارش تصویری دیدار هاو بازدیدهای نوروزی دکتر حسینی شاهرودی در نخستین روزهای سال نو

در خانه ملت

دیدار صمیمانه رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه جمعی از کارشناسان ارشد

در دیدار صمیمانه رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه جمعی از کارشناسان ارشد این مرکز مسائل و مشکلات این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

در خانه ملت

دیدار امام جمعه معزز مجن و انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شاهرود

در دیدار امام جمعه معزز مجن و انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شاهرود مشکلات و چالش های حوزه کشاورزی پیگیری و بررسی شد.

در خانه ملت

دیدار امام جمعه معزز مجن و انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شاهرود

در دیدار امام جمعه معزز مجن و انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شاهرود مشکلات و چالش های حوزه کشاورزی پیگیری و بررسی شد.

در خانه ملت

نشست اعضای محترم شورا و شهردار بسطام با دکتر حسینی شاهرودی

در نشست اعضای محترم شورا و شهردار بسطام با دکتر حسینی شاهرودی مسائل و مشکلات مربوطه به حوزه های عمرانی و فرهنگی و گردشگری بررسی شد.

در خانه ملت

نشست مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان با دکتر حسینی شاهرودی

در نشست مدیرکل محترم کتابخانه_های عمومی استان بهمراه مسئولین کتابخانه های شهرستان شاهرود با دکتر حسینی شاهرودی مسائل و مشکلات این حوزه بررسی شد.

در استانداری سمنان صورت گرفت:

دیدار صمیمانه موثرین شهرستان شاهرود بهمراه دکتر حسینی شاهرودی با استاندار معزز سمنان

جمعی از موثرین شهرستان در حاشیه دیدار صمیمانه استاندار معزز سمنان به ایراد سخنانی پرداختند.

گزارش تصویری

گزارش تصویری سفر دکتر حسینی شاهرودی از بخش کالپوش

گزارش تصویری سفر دکتر حسینی شاهرودی به اتفاق جمعی از مسئولین شهرستانی و استانی از بخش کالپوش

گزارش تصویری

تصاویر دیدارها و بازدیدهای نوروزی دکتر حسینی شاهرودی

گزارش تصویری دیدار هاو بازدیدهای نوروزی دکتر حسینی شاهرودی در نخستین روزهای سال نو

صفحات