آرشیو دیدارها

فیلم

انجام اولین عمل موفقیت آمیز جراحی قلب در مرکز قلب شاهرود

در پی افتتاح مرکزقلب شاهرود با حمایت نماینده مردم و همت مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اولین عمل موفقیت آمیز جراحی قلب در مرکز قلب شاهرود انجام شد.

فیلم

در راستای استقلال اداره کل راه و شهرسازی شرق استان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 در شاهرود به ریاست دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارسمنان و با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شاهرود، شهردار شاهرود و مدیر...

فیلم

با حضور نماینده مردم شاهرود و میامی انجام شد.

آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی یازده روستای خارتوران شاهرود

فیلم

نشست تخصصی

نشست صمیمانه نماینده مردم با جمعی از اساتید و پرسنل دانشگاه های صنعتی و آزاد اسلامی شاهرود

صفحات