آرشیو دیدارها

فیلم

در نخستین روز تبلیغات انتخابات

اولین پیام سیدحسن حسینی شاهرودی به مردم فهیم شهرستانهای شاهرود و میامی

فیلم

در نخستین روز تبلیغات انتخابات

اولین پیام سیدحسن حسینی شاهرودی به مردم فهیم شهرستانهای شاهرود و میامی

فیلم

رئیس دفتر رئیس جمهور در گرگان اعلام کرد:راه آهن اینچه برون ، شاهرود ، طبس در دستور کار دولت قرار گرفت.

دکترحسینی شاهرودی با تلاش خود این پروژه عظیم فراملی را طراحی و به تصویب رساند.

صفحات