آرشیو جلسات

فیلم

تجلیل از ورزشکار 100 ساله شاهرودی

در مراسمی با حضور نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی از سید احمد میرحسینی معلم پیشکسوت و ورزشکار قهرمان 100 ساله شاهرودی تجلیل شد. سید احمد میرحسینی متولد اول اردی...

در پی طرح مباحث تفرقه آمیز مبنی بر انتقال اداره کل راه ازشهرستان شاهرود به سمنان

نطق در دستور دکترحسینی شاهرودی، نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی

حسینی شاهرودی در تذکر شفاهی خواستار شد؛

لزوم تسریع در رفع کمبود آب شرب شهرستان های شاهرود و میامی

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس گفت: باید در رفع مشکلات تأمین آب شرب شهرستان‌های شاهرود و میامی و روستاهای تابعه تسریع گردد.

نطق در دستور دکترحسینی شاهرودی

نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی

دکترحسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرگزاری خانۀ ملت:

ورودبانک مرکزی به حذف صفر از پول ملی ناقص و بدون کارشناسی است