آرشیو جلسات

در پی طرح مباحث تفرقه آمیز مبنی بر انتقال اداره کل راه ازشهرستان شاهرود به سمنان

نطق در دستور دکترحسینی شاهرودی، نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی

حسینی شاهرودی در تذکر شفاهی خواستار شد؛

لزوم تسریع در رفع کمبود آب شرب شهرستان های شاهرود و میامی

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس گفت: باید در رفع مشکلات تأمین آب شرب شهرستان‌های شاهرود و میامی و روستاهای تابعه تسریع گردد.

نطق در دستور دکترحسینی شاهرودی

نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی

دکترحسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرگزاری خانۀ ملت:

ورودبانک مرکزی به حذف صفر از پول ملی ناقص و بدون کارشناسی است