آرشیو دیدارها

بازدید

بازدید دکترحسینی شاهرودی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

بازدید دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

دیدار

نشست دکترحسینی شاهرودی با دکتر کرباسیان وزیراقتصاد

نشست دکترحسینی شاهرودی باتفاق فرماندار و شهردار شاهرود و رئیس شرکت زغالسنگ البرزشرقی با دکتر کرباسیان وزیراقتصاد در خصوص پیگیری پروژه های دو شهرستان ومشکلات این شرکت

در دیداربا نماینده مردم شاهرود مدیرعامل صندوق بیمه روستایی در مجلس مطرح شد

بیمه اجتماعی یکی از راه های ایجاد جذابیت برای روستاها است.

دکتر سیدحسن حسینی شاهرودی، نماینده مردم شریف شاهرود و میامی با حضور در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق دیدار و گفت و...

باحضور اقشار مختلف مردم؛

حضورنماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی باتفاق دکتر چاوشی در آیین سیاسی عبادی نمازجمعه

حضورنماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی باتفاق دکتر چاوشی استاندار محترم در آیین سیاسی عبادی نماز_جمعه

بازدید

بازدید دکترحسینی شاهرودی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

بازدید دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی باتفاق دکترچاوشی استاندار محترم از مرکزخیریه آمنه

بازدید

بازدید دکترحسینی شاهرودی بهمراه استاندار محترم از پروژه ساختمان مرکز خیریه آمنه شاهرود

بازدید دکترحسینی شاهرودی بهمراه استاندار محترم و مدیرکل بهزیستی از پروژه ساختمان مرکز خیریه آمنه شاهرود

در پی طرح مباحث تفرقه آمیز مبنی بر انتقال اداره کل راه ازشهرستان شاهرود به سمنان

نطق در دستور دکترحسینی شاهرودی، نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی

به دعوت دکتر حسینی شاهرودی

دکتر نجار معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور برای پیگیری خسارات وارده به باغات شرق استان به شاهرود سفر کرد

دکتر نجار معاون وزیرکشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور برای پیگیری خسارات وارده به باغات وارد شهر مجن شد.

عکس نگاشت

دیدار دکترحسینی شاهرودی با رئیس جمهور

پیگیری مطالبات مردم در دیدار دکترحسینی شاهرودی با رئیس جمهور

صفحات