آرشیو مصاحبه ها

دکتر حسینی شاهرودی:

کاهش تورم وعده دولت بود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه دولت در روز انتخاب وزرای کابینه دوازدهم وعده صیانت از کاهش تورم را داد، گفت: این امر محقق نشده و دولت باید پاسخگو باشد.