آرشیو جلسات

گزارش تصویری

نشست صمیمانه جمعی از هنرمندان با دکترحسینی شاهرودی

در نشست صمیمانه جمعی از هنرمندان با دکترحسینی شاهرودی ، ساخت تندیس سردار قهرمان اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی توسط استاد رضا نوری در دستور کار قرار گرفت.

گزارش تصویری

روند اجرایی پروژه محور میامی جیلان کلاته خیج

با رایزنی دکترحسینی شاهرودی در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار پروژه میامی جیلان کلاته خیج به مبلغ 50میلیارد ریال تخصیص پیدا کرد.

صفحات